Hlavní stránkaČinnostReferenceKontakt
 

Naše firma provádí průzkumné geologické práce metodou nárazového vrtání ve spojení
s odběrem a popisem vzorků, vytyčením a zaměřením sond a dynamickou penetraci. Tato technologie je velmi mobilní, výkonná a spolehlivá. Celé zařízení lze po částech přenést i na velmi nepřístupná místa (strmé svahy, stavební jámy, sklepy budov, atd.), nebo do míst, kde je nežádoucí poškození terénu pojezdem. Vlastní vrtání provádí geolog s pomocníkem, odebírá vzorky zemin a podzemních vod, které okamžitě popisuje a zatřiďuje dle ČSN.

Přehled hlavních činností, které nabízíme:

nárazové vrtání ø 32mm
nárazové vrtání ø 50 - 80 mm
nárazové vrtání ø 107 mm
vrty ventingové-polyetyl. pažnice, spojka 2"
dynamická penetrace střední DPM  (vč. grafu qdyn)
dynamická penetrace těžká DPH (vč. grafu qdyn)
odběr neporušeného vzorku
odběr vzorku podzemní vody
terénní dokumentace
předvrtání zpevněného povrchu sbíječkou

Další terénní práce provádíme po předchozí domluvě.