Hlavní stránkaČinnostReferenceKontakt
 

Vážení partneři.

Dovolujeme si představit Vám v ČR novou technologii průzkumných prací a seznámit Vás s jejími výhodami. Jedná se o nárazové vrtání ve spojení s odběrem a popisem vzorků, vytyčením a zaměřením sond a o dynamickou penetraci. Zařízení je velmi mobilní, výkonné a spolehlivé. Celý komplet lze po částech přenést i na velmi nepřístupná místa (strmé svahy, stavební jámy, sklepy budov, atd.), nebo do míst, kde je nežádoucí poškození terénu pojezdem. Vlastní vrtání provádí geolog s pomocníkem, odebírá vzorky, okamžitě je popisuje a zatřiďuje dle ČSN, odebírá vzorek podzemní vody.

Uvádíme zde orientační ceny prací pro rok 2018, které se mohou v závislosti na lokalitě a na objemu prací  měnit.

nárazové vrtání ø 32mm / 1m 850,- Kč
nárazové vrtání ø 50 - 80 mm / 1m 1000,- Kč
nárazové vrtání ø 107 mm / 1m 1100,- Kč
vrty ventingové-polyetyl. pažnice, spojka 2" 1500,- Kč
dynamická penetrace střední DPM / 1m  (vč. grafu qdyn)
550,- Kč
dynamická penetrace těžká DPH / 1m (vč. grafu qdyn) 700,- Kč
odběr neporušeného vzorku 1200,- Kč
odběr vzorku podzemní vody 500,- Kč
terénní dokumentace / 1 hod
400,- Kč
předvrtání zpevněného povrchu sbíječkou / 0,1m 300,- Kč
doprava / 1km 22,- Kč

Ceny dalších prací jsou v obvyklých cenových relacích a závisí na místních podmínkách, použité výstroji a na vzájemné dohodě (např. transport soupravy do nepřístupných míst ).